• Wat is voice dialogue?

 • Ontstaansgeschiedenis
  In de jaren ‘70 ontwikkelden Hal & Sidra Stone (beiden psycholoog) de Voice Dialogue methode. 

  Kort gezegd: voice = stem en dialogue = dialoog

  In gesprek/dialoog met je innerlijke stemmen. 

  De methode gaat er van uit dat we bestaan uit meerdere ikken zoals bijvoorbeeld:
  de perfectionist,
  de behulpzame,
  de professional,
  de controleur,
  de drammer,
  de pleaser,
  de innerlijke criticus,
  de leerling,
  de eigenzinnige.

  Primaire en verstoten ikken
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en verstoten ikken. Primaire ikken zijn vaak sterk ontwikkeld en vinden we geregeld achter het stuur van onze innerlijke bus. Verstoten ikken zitten eerder achterin of zelfs in de kofferbak.

  Rollen en functies van de ikken
  Alle ikken hebben een rol, een functie, die veel of weinig invloed hebben in ons. Hoe deze ikken tot uiting komen is bij iedereen anders.

  Hoe meer je je ikken leert kennen, hoe meer zicht je krijgt op hoe je functioneert.
  De basis van Voice Dialogue is leren om, zonder oordeel, te kijken naar je ikken. Wie zit waar, hoe zitten ze, wat doen ze en welke kwaliteiten hebben ze. Als facilitator van een voice dialogue gesprek help je je clliënt zich even als het ware los te koppelen van een ik, waardoor letterlijk inzicht ontstaat over wat deze ik doet, wil en welke positieve intentie de ik heeft. 

  Ook kijk je naar de ontstaansgeschiedenis van de ikken: was er een specifieke gebeurtenis of een ervaring in je leven waardoor een ik in je leven kwam of een grotere rol ging spelen?

  Het kan zijn dat je versteld staat van aan de ene kant de eenvoud van deze methodiek en anderzijds het diepe inzicht en soms zelfs magische gevoel en wezenlijke effect wat het werken met voice dialogue geeft.

  Het vergroot zelfkennis en keuzevrijheid
  Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op hoe we functioneren. Het vergroot en verdiept onze zelfkennis én creëert mogelijkheden om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen.

  Vanuit het midden en met helicopter view
  Je leert door Voice Dialogue in te zetten niet alleen vanuit een helicopter view naar de verschillende ikken te kijken, maar kunt vanuit de neutrale positie (ook wel het 'midden' genoemd) ikken inzetten die iets nodig hebben.

  Denk bijvoorbeeld aan de pleaser die het moeilijk vindt om zelfzorg toe te passen. De zelfzorger wordt dan vanuit het midden uitgenodigd voor een gesprek. Deze ik zal dan geleidelijk aan kracht toenemen, omdat deze met aandacht gehoord en gezien wordt. De pleaser is dan niet meer automatisch de eerste die voorin de innerlijke bus zit, maar kan met de zelfzorger samen gaan werken ten behoeve van het welzijn van de cliënt.

  Bewust kunnen kiezen
  Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

  Wortels van voice dialogue
  De Voice Dialogue methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt ook aspecten terug van Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt, Psychosynthese, Client centered Therapie en Mindfulness. Voice Dialogue is geen therapierichting maar een therapeutische werkmethode die leidt tot intensieve bewustmakende ervaringen voor de cliënt in zowel psychotherapeutische processen als coaching trajecten.

 • Spreekt het je aan?

  Ja, dit is precies wat ik graag wil leren! Ik praat zelf ook in stemmetjes, delen, kanten of stukken en mijn cliƫnten ook. Ik wil het leren toepassen, zelf ervaren.

  Maaike, ik wil een gesprek met jou!